Košík

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY E-SHOPU www.glassery.cz

Objednávka odeslaná prodávajícímu se považuje za návrh, kdy má kupující možnost tuto objednávku zrušit. Pokud objednávku mailem nebo telefonicky zákazník nezruší/nezmění do 24 hodin od jejího odeslání, považuje se za závaznou. Pokud si kupující zvolil formu platby DOBÍRKOU a objednávku potvrdil, zavazuje se toto zboží vyzvednout v co nejkratším termínu od doručení oznámení PACKETOU (ZÁSILKOVNOU) a současně toto zboží na místě uhradit, je-li na dobírku.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh, kedy má kupujúci možnosť túto objednávku zrušiť. Ak objednávku mailom, alebo telefonicky zákazník nezruší/nezmení do 24 hodín od jej odoslania, považuje sa za záväznú. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU a objednávku potvrdil, zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne od doručenia oznámenia ZÁSIELKOVŇOU a súčasne tento tovar na mieste uhradiť, ak je na dobierku.

Obchodní zákoník

Zákon 513/1991 Sb.z 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník. Platnost od: 18. 12. 1991. Účinnost od: 01. 01. 2009

Kupní smlouva

Povinnosti kupujícíhoo

§ 447
Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

§ 449
Má-li se kupní cena platit při předání zboží nebo dokladů, je kupující povinen kupní cenu zaplatit v místě tohoto předání.

Zasilatelská smlouva

§ 607
(1) Zasílateli přísluší smluvní úplata, nebo nebyla-li dohodnuta, úplata obvyklá v době sjednání smlouvy při obstarání obdobné přepravy. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu potřebných a užitečných nákladů, které zasílatel vynaložil za účelem splnění svých závazků. Kromě toho má zasílatel nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při plnění svého závazku.

(3) Příkazce je povinen zaplatit zasílateli úplatu a vzniklé náklady bez zbytečného odkladu poté, co zasílatel zajistil obstarání přepravy uzavřením potřebných smluv s dopravci, popřípadě mezi zasílateli.

2. Kdo je kdo

„Kupujícím“ se rozumí v elektronickém obchodu fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. „Prodávajícím“ se rozumí: DAVIDA s.r.o., IČO: 55 731 139, DIČ: 2122071402, Ulica Jozefa Adamca 9983/24, 917 01 Trnava, Slovenská Republika. Spotřebitelem je pro účely odstoupení od smlouvy ve smyslu zák. čj. 114/2007 Sb. chápaná fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

E-mail: info@glassery.cz
Tel.č.: +421 908 106 180

3. Platební a dodací podmínky

Cena poštovního:

- Poštovné při objednávce nad 1500 CZK zdarma.
- Při objednávce s hodnotou nižší než 1500 CZK je cena poštovného následující:
- Doručení na adresu: 89CZK
- Doručení na výdejní místo Packeta/ZBOX: 69 Kč

Spôsob platby:

- Dobírka (platba při převzetí balíku).
- Bezpečná platba platební kartou přes platební bránu TrustPay.

Dodání:

Tabuľky odosielame vo väčšine prípadov do 3 prac. dní od potvrdenia objednávky.

1. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu jen na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním ve výši 170 CZK (7€). V případě nevyzvednutí DOBÍRKY si vyhrazujeme právo zamítnout tomuto kupujícímu každou další objednávku, kterou si objedná formou dobírky, schváleny budou jen objednávky placené platbou předem.

2. Prodávající není plátce DPH. Daňový doklad ve formě akceptace a sumarizace objednávky vystaví prodávající kupujícímu v Elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce, po uhrazení ceny za objednané Zboží.

3. Všechny ceny Zboží v Objednávce i v E-shopu jsou konečné.

4. Spotřebitel se zavazuje uhradit Cenu při přebírání zboží od doručovatele.

5. Prodávající se zavazuje dodat objednané Zboží Spotřebiteli do jednoho měsíce od uplynutí času, který byl stanoven pro zadání objednávek.

6. Prodávající dodá Spotřebiteli objednané Zboží na adresu, kterou Spotřebitel uvedl jako dodací adresu v Objednávce.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Spotřebitel si objednává Zboží u Prodávajícího přes E-shop umístěné pod doménou www.glassery.cz.

2. Po výběru požadovaného zboží a jeho parametrů (personalizace) může být produkt přidán do nákupního košíku. Nákupní košík daného Spotřebitele je tomuto Spotřebiteli kdykoli během vytváření Objednávky k dispozici k nahlédnutí.

4. K cenám za jednotlivé Zboží se připočte i cena za Dopravné dle zvoleného druhu dopravy, pokud Prodávající umožňuje dopravit Zboží více způsoby.

5. Objednávku Spotřebitel potvrdí stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“. Spotřebitel je povinen vyplnit své osobní údaje pro finalizaci objednávky, vystavení daňového dokladu a doručení. Před dokončením objednávky je Spotřebitel povinen se seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“ spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zároveň se seznámil/ byl Prodávajícím informován o: vlastnostech Zboží (specifický charakter Zboží - 5. Záruka a reklamace, bod 8.) a celkové Ceně, kterou je Spotřebitel povinen Prodávajícímu uhradit.

6. Po vytvoření Objednávky bude tato Objednávka zaregistrována v systému E-shopu. Spotřebitel obdrží potvrzení o svém nákupu prostřednictvím elektronické pošty (na mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné.

7. Doručením potvrzení o přijetí Objednávky dle bodu 6 tohoto článku, spolu s ostatními dokumenty Spotřebiteli se smlouva o koupi Zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v Objednávce specifikovaného Zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek, které jsou obsaženy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

5. Záruka a reklamace

1. Na veškeré prodávané zboží je poskytována záruční doba v trvání 24 měsíců od data převzetí zboží.

2. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v momentě převzetí předmětu smlouvy od dopravce.

3. Při mechanickém poškození výrobku kupujícím, skladováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo nevhodným/devastačním chováním kupujícím tato záruka zaniká.

4. Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající jen tehdy, nebyly-li způsobeny kupujícím. Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce toto zboží zkontrolovat, v případě poškození zboží při přepravě zboží nepřevzít.

5. Ze záruky jsou také vyjmuty chyby, které vznikly při živelné pohromě. Záruka se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

6. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, a které je vlastnictvím kupujícího.

7. Kupující má právo požadovat odstranění chyb v případě, že je to možné nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo výměnu zboží za totéž. (Pokud chybí nějaká část objednávky, písmeno, nebo jiná část objednávky, prodávající tuto vadu neprodleně napraví.) V případě, že není možné záruční vady odstranit (znečištění, špatná barva, rozměr produktu, špatně vytištěné údaje na produktu) má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz.

8. Prodávající objednaný produkt bezpečně zabalí a řádně označí daný balík s objednaným produktem jako "pozor křehké" na zřetelně viditelné místo přímo na krabici. Kupující bere na vědomí, že vzhledem ke specifickému charakteru prodávaných produktů na webové stránce www.glassery.cz není možné zakoupený produkt reklamovat při rozbití, odškrábání nebo zlomení pokud došlo k této chybě jiným způsobem/zaviněním jiné osoby než chybou dopravce (při přepravě).

Povinným seznámením se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami - 5. Záruka a reklamace, bod 8., prodávající považuje kupujícího za řádně obeznámeného o charakteru zakoupeného produktu.

Upozornění:

S ohledem na ust. § 7 odst. 1 písm. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. není možné vrátit zboží, které je zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele. V našem e-shopu je možné si zakoupit zboží, ve kterém si spotřebitelé vybírají vlastní barvy, přidávají vlastní text a obrázky, barevné variace nebo upravují standardní rozměry. Podle tohoto zákona spotřebitelům u tohoto zboží NEMÁ právo odstoupit od smlouvy. Prosíme proto ctěné zákazníky aby od smlouvy u tohoto zboží neodstupovali, ale kontaktovali reklamační oddělení +421 908 106 180 nebo mail info@glassery.cz !

6. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů:
-U zboží, kde si nevybírá dekorativní prvky, rozměr, kde nezadává vlastní text nebo oslovení, nevkládá vlastní fotografie nebo jakoukoli jinou grafiku.

2. Při jakémkoli problému nebo zájmu o reklamaci prosíme kontaktovat:
- info@glassery.cz
- telefonicky +421 908 106 180

V reklamaci je Spotřebitel povinen uvést: své identifikační údaje, údaje Prodávajícího, popis Zboží, které Spotřebitel reklamuje, popis vady Zboží popřípadě fotografii s vyobrazením dané závady a číslo Objednávky, které se reklamace týká.

Zboží musí být ve stavu, v jakém bylo kupujícímu doručeno. Nesmí být použit, nesmí nést žádné známky používání. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zboží, které bude doručeno dobírkou na naši adresu nebude vyzvednuto.

Upozornění: S ohledem na ust. § 7 odst. 1 písm. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. není možné vrátit zboží, které je zhotoveno podle zvláštních požadavků spotřebitele. V našem e-shopu je možné zakoupit personalizované zboží. Podle tohoto zákona spotřebitelům u tohoto zboží NEMÁ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Prosíme proto ctěné zákazníky aby od smlouvy u tohoto zboží neodstupovali, ale kontaktovali reklamační oddělení +421 908 106 180 nebo mail info@glassery.cz!

7. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana

1. Prodávající shromažďuje osobní údaje Spotřebitele v rozsahu dle údajů v E-shopu za účelem plnění smlouvy, ve které vystupuje Spotřebitel jako jedna ze smluvních stran. Ke zpracování osobních údajů Spotřebitele podle předchozí věty se v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona 122/2013 Sb z.o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 122/2013 S. z.“) nevyžaduje souhlas Spotřebitele jako dotčené osoby.

2. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje:
- Jméno a Příjmení
- Adresa pro doručení
- Fakturační adresa
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo,

které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 5 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví, zaslání potvrzení objednávky mailem popřípadě zaslání sms o stavu objednávky.

3. Spotřebitel potvrzením objednávky potvrzuje, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby podle zákona č. 1/2003. 122/2013 Sb.

4. Spotřebitel potvrzuje, že byl Prodávajícím před poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů informován zejména o:
- identifikačních údajích Prodávajícího,
- účelu zpracování osobních údajů,
- rozsahu osobních údajů, které se zpracovávají,
- dalších informacích potřebných pro Spotřebitele k zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů, zejména, že:

5. Prodávající osobní údaje Spotřebitele poskytne třetím stranám v případě vyšetřování spáchání trestného činu, přestupku či porušení jiných předpisů (např. v případě porušování práv na ochranu osobnosti nebo práv na ochranu duševního vlastnictví), a to zejména orgánům činným v trestním řízení, soudem, obvodním úřadem apod.,
-Prodávající osobní údaje Spotřebitele nebude zveřejňovat,
-Prodávající poučil Spotřebitele o jeho právech jako dotyčné osoby vyplývajících hlavně z 28 zákona č. 1/2003. 122/2013 Sb.

6. Spotřebitel má právo na základě písemné žádosti od Prodávajícího vyžadovat:
-potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávány,
-ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému a seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
-v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého Prodávající získal jeho osobní údaje ke zpracování,
-ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
-opravu nebo likvidaci jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
-likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil,
-likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona,
-blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby.

7. Spotřebitel na základě písemné žádosti má právo u Prodávajícího namítat vůči:
-zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
-využívání osobních údajů v rozsahu – titul, jméno, příjmení a adresa – pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
-poskytování osobních údajů v rozsahu – titul, jméno, příjmení a adresa – pro účely přímého marketingu.

8. Soubory Cookies

1. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se ik měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům, Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah stránek. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Google a podobně.

2. Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

9. Závěrečná ustanovení

1. Na vztahy neupravené Objednávkou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákona č.j. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, zákona č. 102/2014 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 č. 284/2002 Sb., Zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

2.Prodávající nepřebírá odpovědnost za design, výroky, marketing nebo názory osob (interpretů, influencerů), se kterými spolupracuje při výrobě a prodeji produktů a zboží, a které by se mohly vyskytnout na těchto produktech nebo při jejich propagaci.

3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za design objednaného a následně vyrobeného produktu vytvořeného Kupujícím (texty, obrázky/fotografie a celkovou úpravu Produktů).

4. Pokud spotřebitel/Kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (http://www.mhsr. cs/…orov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

5. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním a potvrzením objednávky seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 06.06.2021